> Tuis      > Algemene Vrae      > Die Kostes      > Die Proses
     
Title:  
 
Name:  
 
Surname:  
 
Telephone:  
 
Cellphone:  
 
E-mail:  
 
     
Comments:  
 
 
Algemene Vrae
 1. Wie gaan my inligting sien indien ek u versoek om ons/my finansiële posisie te ondersoek?
  · U inligting word streng konfidentueel gehou. Slegs die aangestelde Skuldberader sal u inligting ondersoek.
 2. Wat as ek getroud is binne gemeenskap van goedere?
  · Indien u getroud is binne gemeenskap van goed moet u sowel as u eggenote aansoek doen vir skuld-hersiening.
 3. Indien ek aansoek doen vir Skuld-hersiening word ek op die swartlys geplaas?
  · U besonderhede word aan die Nasionale Krediet Reguleerder voorsien. Alle kredietburo’s word dan in kennis gestel dat u tans onder skuld-hersiening is.
 4. Wat as my posisie verbeter, kan ek die proses kanselleer?
  · Ja, sodra u voel u kan u normale premies bekostig kan u kanselleer en sal alle kredietburo’s alle rekords dat u aansoek gedoen het vir skuld-hersiening binne 6 maande uitwis.
 5. Hoe word ek beskerm deur die Wet as ek aansoek gedoen het?
  · Geen van u skuldeisers mag u dagvaar en vonnis teen u neem nie. Skuldeisers sal dus nie u bates kan terugneem en verkoop nie.
 6. Watter ander voordele het ek?
  · Die kostes en fooie wat skuldeisers vra word streng gereguleer.
  · Rentekoerse mag verminder word indien nodig.
  · U betaal slegs een paaiement aan al u skuld.
  · Geen vonnisse word teen u naam geneem nie.
  · U betaal u skuldeisers wat u kan bekostig om te betaal.
 7. Dit klink te goed om waar te wees, waar is die vang plek?
  · U MAG GEEN VERDERE SKULD MAAK NIE! Sodra u enige verdere skuld maak is u skuldeisers geregtig om onmiddellik te termineer en u te dagvaar.
 8. Indien ek ‘n bonus verdien of ander onvoorsiene geld ontvang mag ek ‘n bykomende eenmalige betaling maak?
  · Ja, u betaal net die ekstra bedrag aan die PDA. Hulle sal die gelde verdeel onder u skuldeisers.
 9. Wanneer moet ek die eerste betalings maak?
  · U eerste premie is betaalbaar die maand nadat u aansoek gedoen het. Dit staan u vry om die dag van betaling te kies welke vir u die gerieflikste sal wees. Gewoonlik sal dit die dag wees waarop u salaris ontvang word.
 10. Wanneer moet ek julle betaal?
  · Ons mag geen gelde vanaf u persoonlik ontvang nie. Ons fooie word afgetrek van u eerste en tweede premies welke u betaal. U gaan dus nie ‘n deposito aan ons betaal nie.
 11. As julle nie met die geld werk nie hoekom word daar dan ‘n maandelikse fooi van 5% aan u betaal?
  · Alhoewel die proses redelik vinnig is, is daar steeds baie opvolg werk wat gedoen moet word. U skuldeisers asook ander belanghebbende persone gaan kort-kort navrae hê. Die kostes rakende opstel van verdere dokumente, telefoonoproepe, briewe ensovoorts moet gedek word. Die 5% maak voorsiening daarvoor.
 12. Gaan ek in die hof moet verskyn?
  · Dit hang van hof tot hof af. Dit gebeur baie min dat ‘n Landdros versoek dat die applikant moet verskyn maar dit bly ‘n moontlikheid. Normaalweg word sake geskik en gaan dit slegs voort by wyse van beëdigde verklarings.
  · Geen van u skuldeisers mag u dagvaar en vonnis teen u neem nie. Skuldeisers sal dus nie u bates kan terugneem en verkoop nie.
  · Ja, u betaal net die ekstra bedrag aan die PDA. Hulle sal die gelde verdeel onder u skuldeisers.
 13. Wat is ‘n PDA? / Wie gaan die skuldeisers betaal?
  · Met u aansoek dokumente gaan u ook ‘n ooreenkoms met Consumer Protection Excellence aangaan. Hulle gaan alle betalings vanaf u ontvang en hulle gaan dan sorg dat al die skuldeisers betaal word.
 14. Wie is Consumer Protection Excellence?
  · Hulle is ‘n geregistreerde PDA (Payment Distribution Agent) by die Nasionale Krediet Reguleerder (NCR). Hulle is een van vier maatskappye wat gemagtig is om die bogenoemde doel te verrig. Sodoende is u verseker dat u geld in goeie hande is en baie goed gereguleer word nie net deur ons nie maar ook die NCR.
 15. Wat behels die “lewenskostes”?
  · Die lewenskostes is presies dit, lewenskostes. Huur, skoolgeld, voedsel, petrol, klere, versekering, polisse ens. Alles waarop u geld spandeer uitgesluit skuld.
Adres:

West-End Gebou
Leaskstraat 51
Klerksdorp
2573

Beyers Naude Laan 92
Potchefstroom
2531

Kontak:

Tel: 018 297 8286
Sel: 082 550 7494

Faks: 086 525 1229

E-Pos: jeanjordaanprok@gmail.com
Copyright 2011. All rights reserved Jordaan Debt Counselling