> Tuis      > Algemene Vrae      > Die Kostes      > Die Proses
     
Title:  
 
Name:  
 
Surname:  
 
Telephone:  
 
Cellphone:  
 
E-mail:  
 
     
Comments:  
 
 
Die Proses
 1. U vul die nodige dokumentasie in en onderteken dit.
 2. U stuur dan die ondertekende aansoekvorm tesame met u jongste salaris-strokie en jongste rekeninge per e-pos, pos of faks aan ons.
 3. Sodra ons die dokumentasie ontvang word u geag onder skuld-hersiening te wees. Dit is dan dag 1 van u aansoek.
 4. Ons sal onmiddellik u skuld voorlopig herstruktureer sodat u maandelikse premies aangepas word. U nuwe verdeelbare premie word as volg bereken:

  U bruto inkomste

  MIN: Aftrekkings van u salaris (Belasting ens)
  MIN: Lewenskostes (Petrol, Huur, Skoolfonds)

  Verdeelbare Premie
 5. Ons sal u onmiddellik in kennis stel van die nuwe verdeelbare premie tesame met die bankbesonderhede van die maatskappy wat die verdelings gaan behartig (PDA).
 6. Binne 5 werksdae stel ons al u skuldeisers in kennis dat u aansoek gedoen het vir Skuldhersiening en vra dan ook ‘n sertifikaat van u huidige balans aan.
 7. Binne 30 werksdae na u aansoek maak ons ‘n bevinding of u wel oorbelas is met skuld. Indien wel gaan ons dan voort om u skuld te herstruktureer en maak ons dan ‘n voorstel aan al u skuldeisers vir terugbetaling.
 8. Die skuldeisers het ongeveer 10 dae om te aanvaar of af te wys.
 9. Binne 60 werksdae na u aansoek word die hofaansoek op die hofrol geplaas vir ondertekening deur die Landdros.
 10. Na ondertekening is u aansoek voltooi en word u skuld dan betaal in terme van die aansoek.
Adres:

West-End Gebou
Leaskstraat 51
Klerksdorp
2573

Beyers Naude Laan 92
Potchefstroom
2531

Kontak:

Tel: 018 297 8286
Sel: 082 550 7494

Faks: 086 525 1229

E-Pos: jeanjordaanprok@gmail.com
Copyright 2011. All rights reserved Jordaan Debt Counselling